Disclaimer

1.0 Disclaimer voor Casinozoekmachine

Casinozoekmachine, hierna te noemen www.casinozoekmachine.com, verleent u hierbij toegang tot www.casinozoekmachine.com (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Casinozoekmachine.com, behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

2.0 Beperkte aansprakelijkheid

2.0 Casinozoekmachine.com, spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van casinozoekmachine.com.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. De inhoud van de website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen.

Casinozoekmachine.com doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de website. Casinozoekmachine.com oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Casinozoekmachine.com nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Casinozoekmachine.com is een website die informatie verstrekt over online casino promoties, en aanbieders. Ondanks dat we in de Nederlandse taal onze informatie schrijven en te lezen is, richten wij ons niet expliciet en zeker niet uitsluitend op Nederlanders.

Aanbiedingen en hyperlinks die www.casinozoekmachine.com gebruikt zijn advertenties van derden op www.casinozoekmachine.com ter ondersteuning van onze website. Sommige van deze adverteerders kunnen gebruik maken van web-technologieën, zoals cookies op onze site. U dient zich als gebruiker hiervan bewust te zijn.

www.casinozoekmachine.com bevat hyperlinks waarmee je www.casinozoekmachine.com verlaat en op websites van een mogelijke aanbieder terecht komt. www.casinozoekmachine.com heeft geen zeggenschap over deze websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is.

Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden u aan het privacybeleid en / of verklaringen van de andere websites die u bezoekt te raadplegen.

  1. 2.1 Deelnemen aan kansspelen op internet
  2. 2.2 Het deelnemen aan kansspelen op internet door u als gebruiker is geheel eigen verantwoordelijkheid. Volgens de wet op kansspelen is het enkel gelicenseerde aanbieders toegestaan om kansspelen aan u aan te bieden. Zo gauw u de website www.casinzoekmachine.com verlaat en u op een derde omgeving terecht komt dient u zich te beseffen dat u op een buitenlandse website speelt en dat mogelijke acties en daaruit voortvloeiende gevolgen feitelijk buiten het Nederlands recht vallen. De meeste kansspelwebsites in het buitenland zijn gelicenseerd in het Verenigd Koninkrijk, Malta of Curacao en het lokaal recht is daar dan geldend.
  3. 2.3 Als inwoner van de Nederlands (houder van de Nederlandse Nationaliteit) bent u verantwoordelijk voor op het opgeven van winsten afkomstig uit kansspelen (op internet). De grens ligt op 449 euro. Over alle behaalde winst daarboven dient kansspelbelasting betaalt te worden, dat in Nederland op 29% ligt.
  4. 2.4 Gezien het feit dat veel van de aanbieders die op www.casinozoekmachine.com worden gepromoot niet gelicenseerd zijn in Nederland kunnen wij geen zekerheid van de kwaliteit van toezicht op eerlijkheid, verslaving en andere eisen die in Nederland wellicht zouden gelden. Let daarom als gebruiker te allen tijde zo goed mogelijk op wanneer u zich binnen derden omgevingen bevindt. Deze omgevingen dienen volgens onze mening te voorzien te zijn van belangrijke certificaten die de veiligheid en eerlijkheid waarborgen, en die verslaving tegengaan door waarschuwingen aan te geven bij stortingen, te lang achter elkaar spelen enz. casinozoekmachine.com probeert hierin al een schifting te maken maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebrek aan informatie of onjuistheid van deze informatie.

3.0 Wet op kansspelen

  1. 3.1 In Nederland is er sinds de jaren 60 een wet op de kansspelen. Voor meer informatie over deze wet bezoekt u de website: Rijksoverheid Kansspelen.
  2. 3.2 Als inwoner van Nederlander en houder van de Nederlandse nationaliteit valt u onder de wet zo lang u hier in Nederland verblijft of vanuit hier acteert. Op deze website treft u links aan naar buitenlandse omgevingen en bevindt u zich op dat moment niet meer enkel binnen de kaders en omgevingen van de Nederlandse wet.
  3. 3.3 De wet op de Kansspelen wordt gehandhaafd en er vindt toezicht op door de Kansspelautoriteit. Het is de taak van de kansspelautoriteit, en niet van www.casinozoekmachine.com om toezicht te houden en prioriteitscriteria te formuleren op het kansspelwet. Dit betekent bijv. dat de kansspelautoriteit aanbieders van kansspelen die niet gelicenseerd zijn in Nederland zoals aanbieders die op deze website te vinden zijn in de gaten houdt en bij overtreding boetes kan opleggen. Dit kan bijv. gebeuren wanneer een dergelijke aanbieder vanuit Nederland opereert, een .nl domeinnaam aanhoudt, enz. U dient als gebruiker zelf waakzaam te zijn op dit soort websites en we verzoeken u ons hiervan op de hoogte te houden wanneer een website zich schuldig maakt aan bovenstaande zaken zodat wij deze websites niet meer hier vermelden.

4.0 Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Casinozoekmachine.com en haar licentiegevers en bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Casinozoekmachine.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.